24 Μαρτίου του 1821: η σφαγή των Ελλήνων της Πόλης

240319-21Οι Τούρκοι τυφλωμένοι με μίσος αρχίζουν τις σφαγές την Κωνσταντινούπολη – Εκδικούνται τους Έλληνες που ξεσηκώνονται στο Μωριά και τη Ρούμελη. Από εκείνη τη μέρα άρχισε στην Κωνσταντινούπολη σφαγή Ελλήνων σαν αντιπερισπασμός και εκδίκηση για την επανάσταση.

Σφαγιάσθηκαν Έλληνες που είχαν αξιώματα και συγγενείς τους, κληρικοί μεταξύ των οποίων ο μητροπολίτης Εφέσου Διονύσιος Καλλιάρχης, αλλά και ανώνυμοι που συλλαμβάνονταν σε επαρχίες ως ύποπτοι και αποστέλονταν στην Κωνσταντινούπολη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *