2 Νοεμβρίου 1821: Η μάχη του Χαλανδρίου

H μάχη τού Χαλανδρίου. Ομάδες ενόπλων έκ τών χωρίων τής Αττικής νικούν τούς εξελθόντας έκ τών Αθηνών Τούρκους παρά τό Χαλάνδρι καί τούς αναγκάζουν νά επιστρέψουν είς τήν πόλιν καί νά κλεισθούν είς τήν Ακρόπολιν.
[Δύναμη 250 Ελλήνων, με αρχηγό τον Αναστάσιο Λέκκα, συνεπλάκη στο Χαλάνδρι με μεγαλύτερη δύναμη Τούρκων και μετά από πεισματώδη μάχη τους ανάγκασαν να υποχωρήσουν στην Αθήνα με μεγάλες απώλειες. Όμως, κατά την τελευταία φάση της μάχης και ενώ οι Τούρκοι υποχωρούσαν, τραυματίστηκε θανάσιμα ο Αναστάσιος Λέκκας χωρίς να γίνει αντιληπτός από τα παλικάρια τουΟι υποχωρούντες Τούρκοι τον έπιασαν και μετά από φρικτά βασανιστήρια τον θανάτωσαν. Έτσι χάθηκε ένας ακόμα φλογερός πατριώτης και αγωνιστής του ’21.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *