Ιωάννης Καποδίστριας και Ιόνιος Πολιτεία, Γεώργιος Καραμαδούκης

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ_ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Η εμπλοκή του Καποδίστρια με την πολιτική θα γίνει το 1801, δηλαδή ένα χρόνο μετά την ίδρυση της Ιονίου Πολιτείας. Η Ιόνιος Πολιτεία υπήρξε και το πρώτο αυτόνομο ελληνικό κρατίδιο μετά την πτώση του Βυζαντίου και βρισκόταν κάτω από την ρωσική και τουρκική κυριαρχία. Εκείνη την περίοδο άλλωστε τα Επτάνησα είχαν γίνει μήλο της έριδος ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Σε ηλικία 25 ετών λοιπόν ο Καποδίστριας παραλαμβάνει από τον πατέρα του το χρίσμα του αρμοστή των συμμάχων στο νησί. Κατάφερε να εδραιώσει την τάξη στα Ιόνια, καθώς είχε προκληθεί αναταραχή λόγω του «βυζαντινού συντάγματος» που είχε συνταχθεί για την Ιόνιο Πολιτεία. Τον Ιούνιο του 1802 ίδρυσε μαζί με άλλους τον Εθνικό Ιατρικό Σύλλογο, στον οποίο εξελέγη γραμματέας. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους στάλθηκε από τους Ρώσους, που είχαν πια την εξουσία στα Επτάνησα, στην Κεφαλονιά για να επιβάλει για ακόμη μια φορά την τάξη. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Κέρκυρα για να διοριστεί τον Απρίλιο του 1803 γραμματέας του Κράτους, μαζί με τους Φιλικούς Γεροστάθη και Κόντε Ιωάννη Κεφαλά, στο τμήμα των εξωτερικών υποθέσεων, η αρμοδιότητα του οποίου ήταν η αλληλογραφία με τους επιτετραμμένους της Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Το 1805 ως επιθεωρητής εκπαίδευσης ίδρυσε 40 σχολεία στις πόλεις και στα νησιά των επτά νησιών, καθώς και την περίφημη σχολή της Τενέδου στην Κέρκυρα3. Διορίστηκε μάλιστα και ως έφορος της σχολής καταρτίζοντας το πρόγραμμά της και μεριμνώντας για την οργάνωσή της. Για να υπάρξει πληρότητα των σχολείων αυτών από διδασκάλους κάλεσε πολλούς που δίδασκαν σε σχολές του εξωτερικού και κυρίως της Ιταλίας. Την επόμενη χρονιά εξελέγη γραμματέας της γερουσίας και συμμετείχε σε επιτροπήεπεξεργασίας νέου συντάγματος για την Επτανήσιο Πολιτεία. Όταν ο Αλή Πασάς της Ηπείρου προσπάθησε το 1807 να χτυπήσει τα Επτάνησα, ο Καποδίστριας μαζί με ξένους αξιωματικούς και Έλληνες αγωνιστές οργάνωσε με επιτυχία την άμυνα της Λευκάδος. Εκείνο τον καιρό βρισκόταν κάτω από τις διαταγές των Ρώσων και του πληρεξούσιού τους στα Επτάνησα Γεωργίου Μοτσενίγου. Χώρισε τον λαό σε έξι τμήματα και διάνοιξε μια βαθιά τάφρο ανάμεσα στο φρούριο της Σάντα Μαύρα, στο σημείο όπου η Λευκάδα ενώνεται με την στεριά. Στην άμυνα της πόλης προσήλθαν γνωστοί Έλληνες πολέμαρχοι, όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Κίτσος Μπότσαρης, ο Κατσαντώνης και ο Γρίβας. Σημαντικό ρόλο στην όλη επιχείρηση έπαιξε και ο Έλληνας αξιωματικός του ρωσικού στρατού Εμμανουήλ Παπαδόπουλος. Ο Καποδίστριας στην αυτοβιογραφία του μιλάει για την συνεργασία του αυτή με τους Έλληνες πολεμιστές αλλά και για το γεγονός ότι θεωρούσε πως η Ρωσία μπορούσε να βοηθήσει να βελτιωθεί η κατάσταση των Ελλήνων: «Αι σχέσεις μου λοιπόν προς τους Έλληνας της Ηπείρου, της Πελοποννήσου και του Αιγαίου χρονολογούνται αφ’ ης εποχής, υπηρετών την πατρίδα μου, υπηρετούν συγχρόνως και την Ρωσσίαν επί τω μεγάλω σκοπώ του να προφυλάξω την Ελλάδα από τους πειρασμούς της γαλλικής πολιτικής. Χάρις εις τα ισχυρά μέσα, άτινα η γενναιόδωρος πολιτική του Αυτοκράτορος Αλεξάνδρου έθετεν εις την διάθεσίν της Ιονίου Κυβερνήσεως, μοι ήτο εύκολον να εκπληρώσω το καθήκον τούτο, διεγείρων εν τη γενναία και εξόχως χριστιανική ψυχή των αρχηγών της Ελλάδος τα έμφυτα εις αυτούς αισθήματα και πείθων αυτούς περί του ότι μόνη η Ρωσσία είχε την δύναμιν και την θέλησιν να βελτιώση βαθμηδόν την τύχην των». Το 1808 ο κόμης Νικόλαος Πέτροβιτς Ρουμνιάτσεφ που ήταν επικεφαλής του υπουργείου εξωτερικών της Ρωσίας του απέστειλε επιστολή με την οποία του ανακοίνωνε ότι τιμήθηκε με τον τίτλο του ιππότη του Β΄ τάξεως της Αγίας Άννας και τον προσκαλούσε στην Αγία Πετρούπολη.

ΠΗΓΗ: Γεωργίου Καραμαδούκη: Ιωάννης Καποδίστριας – Ο Εθνάρχης

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *