Παναγής Χτενάς (ή Κτενάς)

060216-ti-einai-to-lavaro21

Ἡ περιοχή τοῦ Ψυρὴ χαρακτηρίστηκε ὡς ἡ «γειτονιᾶ τῶν Ἡρώων». Ἀπό τὶς πιὸ σημαντικὲς προσωπικότητες τῆς περιοχῆς εἶναι καὶ ὁ Παναγῆς Κτενᾶς (1796-1822),  ὁ πρῶτος φρούραρχος τῆς Ἀκροπόλεως ὁ ὁποῖος σκοτώθηκε στοὺς πανηγυρισμοὺς γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν στὶς 10 Ἰουνίου 1822, σὲ ἡλικία 28 ἐτῶν.

Ὀνομαζόταν καὶ Μπατζακάτσας. Μὲ τὴν ἔκρηξη τῆς Ἐπαναστάσεως στὴν Ἀττική τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1821, κατετάγη στὰ ἐπαναστατικά σώματα μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του, Σπύρο.
Ἀρχικῶς ἀνέλαβε τὴν διοίκηση μικροῦ σώματος καὶ διορίστηκε προσωρινῶς γενικὸς ἀρχηγός τῶν Ἀθηναίων, ὅταν ὁ Ὁμέρ Βρυώνης ἐγκατέλειψε τὴν Ἀττική. Φάνηκε ἀντάξιος τοῦ ἀξιώματος ποὺ τοῦ ἐμπιστεύθηκαν, χάρη στὴν ὀρμητικότητα καὶ στὴν στρατηγικὴ δεξιότητά του. Ἐπιτέθηκε κατὰ τοῦ Σερπεντζὲ, τὸν ὁποῖο φύλαγαν 60 γκέκηδες τοῦ Ὁμέρ Βρυώνη καὶ κατόρθωσε νὰ τὸν κυριεύσει ἔπειτα ἀπό ἔφοδο στὶς 13 Νοεμβρίου 1821.

Ἡ σημασία αὐτῆς τῆς καταλήψεως ἦταν μεγάλη, γιατὶ στὸ ὀχυρό αὐτό ὑπῆρχε τὸ μοναδικὸ πηγάδι ἀπό τὸ ὁποῖο μποροῦσαν νὰ ὑδρεύονται οἱ τοῦρκοι ποὺ βρίσκονταν στὴν Ἀκρόπολη.
Ὅταν ἔστειλαν τὸν Ἠλία Μαυρομιχάλη νὰ ἀναλάβει τὴν ἀρχηγία, ὁ Κτενᾶς δέχτηκε πρόθυμα νὰ τεθεῖ ὑπό τὶς διαταγὲς του.  Ὅμως, ὁ Μαυρομιχάλης σκοτώθηκε στὴν ἐκστρατεῖα τῆς Καρύστου καὶ ἔτσι ὁ Κτενᾶς ἀνέλαβε τὴν ἀρχηγία γιὰ δεύτερη φορὰ.
Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Χορμοβίτη καὶ τοῦ φιλέλληνα Βουτιὲ, κατόρθωσε νὰ καταλάβει καὶ τὴν τελευταῖα πύλη τῶν Προπυλαίων καὶ νὰ περιορίσει τοὺς τούρκους μόνο στὸν χῶρο τοῦ βράχου τῆς Ἀκροπόλεως τὸ 1822. Ἐκεῖ, οἱ πολιορκημένοι τοῦρκοι μαστιζόμενοι ἀπό πεῖνα καὶ  δίψα, ἀναγκάσθηκαν νὰ συνθηκολογήσουν στὶς 9 Ἰουνίου τοῦ ἰδίου ἔτους.
Κατὰ τραγικὴ εἰρωνεία, ὁ Κτενᾶς σκοτώθηκε κατὰ τὰ ἐπινίκια, καθὼς ἐξερράγη ἕνα κανόνι, τὸ ὁποῖο προσπαθοὺσε νὰ γεμίσει γιὰ νὰ χαιρετήσει μὲ κανονιοβολισμοὺς τὴν μεγάλη νίκη.

ΠΗΓΗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *